Piirit, työpajat, kurssit

 - tapaamisia, jotka perustuvat yhteisöllisyyteen, kohtaamiseen ja omien tunteiden käsittelyyn.

Piiri on hengenheimolaisuutta ja pysähtymistä. Matka oman itsensä äärelle, ja tila jossa tulet kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenäsi - 

 

- Elämän siirtymiin liittyviä kohtaamishetkiä  sekä seremonioita. Näitä voivat olla esimerkiksi kuukautisten alkaminen, raskaus, lapsivuodeaika. Järjestän piirejä ryhmille, kuten Odottajien piirit. Tulen myös mielelläni järjestämään seremonian esimerkiksi ystäväpiirillesi siirtymäsi johdosta! - 

 

- Kurssit ja työpajat, jossa tutustumme omaan voimaamme esimerkiksi kuukautiskierron, äitiyden ja luonnon kautta.

 Olen pitänyt tiiviisti Kohdun kuuntelu -työpajoja. Kohtuyhteyden vahvistaminen ja sopusoinnussa eläminen oman syklisyytensä kanssa on tärkeää. Työpajassa tutustumme kehon sykleihin ja etsimme niistä työkaluja arkeen ja itsetuntemukseen-

 

Yhteisön tuki, kokemusten jakaminen ja kohdatuksi tuleminen kunnioittavassa ilmapiirissä on kokemus joka tästä ajasta usein puuttuu. 

Panostan tunnelmaan ja tilan turvallisuuteen, sekä ohjaan keskustelua ja harjoituksia lempeästi. 

 

Aihepiirejä

Esivanhempien ja perinteiden viisaus - ellei tunne juuriaan, on vaikea kasvattaa oksia

Luonnon ja kehon syklisyyden kunnioittaminen ja tunnistaminen itsessään

Seksuaalisuudesta iloitseminen ja sen kunnioittaminen pyhänä luonnonvoimana

Voimaannuttava äitiys - Raskauden mysteeri, synnytyksen luomisvoima ja äitiyden unohdettu energia